Standard Svensk standard · SS-EN IEC 81346-1, utg 2:2023

Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 1: Grundläggande regler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 81346-1, utg 2:2023

Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 1: Grundläggande regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.

Den internationella standarden IEC 81346-1 ger de allmänna principerna för hur man strukturerar tekniska system, information om dem och hur man bygger upp referensbeteckningarna. Nytt i den nya utgåvan är bland annat att objekt kan betraktas utifrån en typaspekt. Som tidigare finns även aspekterna funktion, produkt och placering. Nu finns även en informationsmodell för referensbeteckningssystemet och en metod för hur man beskriver relationer mellan objekt

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 81346-1, utg 2:2023

Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 1: Grundläggande regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

Artikelnummer: STD-80040864

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-01-25

Antal sidor: 238

Parallell utgåva: SS-EN 81346-1 , SS-EN 81346-1