Standardutveckling · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

Mer information om kommitténs arbete:

GPS-TPD Termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Utgivet 365 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur
SIS/TK 507/AG 07, Skriv- och ritmateriel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Publicerade artiklar Lättsmält nr1 april 2023

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal
Klicka här

För att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering
Klicka här

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg4.png
sdg9.png
sdg12.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kalender

2024
september
fre
13
ISO/TC 213 Plenary meeting, Lund
09:00 - 16:00
oktober
mån
7
SIS/TK 507, TPS Zoom
10:00 - 12:00
tis
8
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och ytstruktur, Volvohuset i Göteborg F2F-möte
10:00 - 16:00
ons
9
ISO/TC 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser, Volvohuset i Göteborg F2F-möte
10:00 - 16:00
tor
10
SIS/TK 507/AG 01 - TPD, Volvohuset i Göteborg F2F-möte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Richard Lindqvist
Ordförande
SAAB AB