Standard Svensk standard · SS-EN 12390-8:2009

Provning av hårdnad betong - Del 8: Vatteninträngning under tryck

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12390-8:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-8:2009

Provning av hårdnad betong - Del 8: Vatteninträngning under tryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the depth of penetration of water under pressure in hardened concrete which has been water cured.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-8:2009

Provning av hårdnad betong - Del 8: Vatteninträngning under tryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure

Artikelnummer: STD-68992

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-02

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12390-8

Ersätts av: SS-EN 12390-8:2019