Standard Svensk standard · SS 820000:2020

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare – Engreppsblandare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 820000:2020

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare – Engreppsblandare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver en provningsmetod för att mäta energianvändningen hos mekaniska tvättställs- och köksblandare av engreppstyp.
Dokumentet specificerar en beräkning av energianvändningen och en energiklassning baserad på energianvändningen.

Ändringar från föregående version samt utgåva 1
Denna ändrade version ersätter tidigare dokument av SS 820000:2020. Titeln har förtydligats och ekvationen i avsnitt 6.2 har korrigerats. Även rättelser av redaktionell karaktär har gjorts.

I jämförelse med utgåva 1 (SS 820000:2010) har utgåva 2 (SS 820000:2020) reviderats gällande förtydligande av termer, provningstutrustning och provningsmetod. Ljusförhållanden vid provning har specificerats.
I den serie av aktiviteter som genomförs vid varje provning har 4 aktiviteter som hade liten påverkan på resultatet tagits bort, 2 aktiviteter har specificerats tydligare med avseende på handgrepp, antalet upprepningar av avsköljningsaktiviteten har reducerats. Formeln för att beräkna en sanitetsarmaturs energianvändning har justerats för att stämma överens med provningen och dess nya serie av aktiviteter. Även rättelser av redaktionell karaktär har gjorts.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 820000:2020

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare – Engreppsblandare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energimärkning av tappvattenarmatur, SIS/TK 519

Internationell titel: Sanitary tapware - Method for determination of energy efficiency of mechanical basin and sink mixing valves – Single lever mixer

Artikelnummer: STD-80022361

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-01-08

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 820000:2020

Ersätter: SS 820000:2010 , SS 820000:2010