Standard Svensk standard · SS 820000:2010

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 820000:2020 , SS 820000:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 820000:2010

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en laboratoriemetod för att mäta mekaniska tvättställs- och köksblandares energianvändning. Måttet på energianvändning är en beskrivning av blandarens energieffektivitet och används som underlag vid energiklassning. Blandares energianvändning är en funktion av vattenflöde och vattentemperatur. Maximalt vattenflöde och maximal vattentemperatur innebär maximal energianvändning. En blandare kan av tillverkaren vara försedd med fysisk anordning för att förhindra att användaren spontant öppnar blandaren till maximalt flöde och/eller temperatur. Det flöde och den temperatur som kan nås med ett handgrepp utan att sådan begränsande anordning förbigås benämns i denna standard ekonomiflöde respektive ekonomitemperatur. I samma avsikt att begränsa energianvändningen kan tillverkaren konstruera blandaren så att maximalt flöde och maximal temperatur utan hinder kan nås med ett handgrepp men att blandaren återgår till ett mindre öppet läge när användaren släpper den. Med tillämpning av den beskrivna metoden kan energieffektiviteten hos olika tekniska lösningar av blandares mekanik påvisas. Standardens syfte är att stimulera en utveckling mot sådana tekniska lösningar som ger hög energieffektivitet.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 820000:2010

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energimärkning av tappvattenarmatur, SIS/TK 519

Internationell titel: Sanitary tapware - Method for determination of energy efficiency of mechanical basin and sink mixing valves

Artikelnummer: STD-72286

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-01

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 820000:2010

Ersätts av: SS 820000:2020 , SS 820000:2020