Produktguide Maskinsäkerhet

Utgivna europeiska A- och B-standarder (svensk standard) och motsvarande ISO-standarder

Luftburna farliga ämnen

Tillträde till maskiner


Tekniska kommittéer inom industriteknik

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i utvecklingen av standarder.

Se en lista och läs mer om SIS kommittéer inom standardiserings­området icke-metalliska material.

Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vad krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. 

CEDOC – enkel väg till CE-märkning

CEDOC är ett digitalt verktyg för riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning enligt föreskrifterna AFS 2008:3 samt AFS 2006:4. 

Läs mer om vilken licens som passar din verksamhet bäst och prova en kostnadsfri demoversion i 30 dagar.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.