Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14120:2015

Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd (ISO 14120:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14120:2015

Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd (ISO 14120:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard anger allmänna krav beträffande konstruktion, tillverkning och val av skydd som är avsedda för att skydda personer mot mekaniska risker. Denna internationella standard anger andra risker som kan påverka konstruktionen och tillverkningen av skydd.

Denna internationella standard gäller skydd för maskiner som är tillverkade efter det datum då denna internationella standard är utgiven. Kraven gäller om fasta och öppningsbara skydd används. Denna internationella standard täcker inte förreglingsanordningar. Dessa behandlas i standarden ISO 14119.

Denna internationella standard anger inte krav för speciella system avsedda för mobila maskiner såsom överrullningsskydd (ROPS), skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS) och skydd vid eventuell vältning (TOPS) eller maskiners möjlighet att lyfta last. 

Omfattning
Denna internationella standard anger allmänna krav beträffande konstruktion, tillverkning och val av skydd som är avsedda för att skydda personer mot mekaniska risker. Denna internationella standard anger andra risker som kan påverka konstruktionen och tillverkningen av skydd. Denna internationella standard gäller skydd för maskiner som är tillverkade efter det datum då denna internationella standard är utgiven. Kraven gäller om fasta och öppningsbara skydd används. Denna internationella standard täcker inte förreglingsanordningar. Dessa behandlas i standarden ISO 14119. Denna internationella standard anger inte krav för speciella system avsedda för mobila maskiner såsom överrullningsskydd (ROPS), skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS) och skydd vid eventuell vältning (TOPS) eller maskiners möjlighet att lyfta last.


This International Standard specifies general requirements for the design, construction, and selection of guards provided to protect persons from mechanical hazards.

This International Standard indicates other hazards that can influence the design and construction of guards.

This International Standard applies to guards for machinery which will be manufactured after it is published.

The requirements are applicable if fixed and movable guards are used. This International Standard does not cover interlocking devices. These are covered in ISO 14119.

This International Standard does not provide requirements for special systems relating specifically to mobility such as ROPS (rollover protective structures), FOPS (falling-object protective structures), and TOPS (tip over protective structures) or to the ability of machinery to lift loads.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14120:2015

Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd (ISO 14120:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120:2015)

Artikelnummer: STD-80004062

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-26

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 14120:2015

Ersätter: SS-EN 953+A1:2009 , SS-EN 953+A1:2009