Här kan du läsa alla tidigare utgåvor av SIS Regionalnytta

I SIS Regionalnytta intervjuades kommunala medarbetare om deras arbete med standardisering och hur de hjälper verksamheten nå sina mål. Du kan även läsa intervjuer med deltagare från våra tekniska kommittéer där de berättar om deras arbete med uppdateringar och att ta fram nya standarder.

September, 2019

Ny ordförande för standard om hållbar samhällsutveckling
Alla kommuner i Västernorrland samverkar med HVB-standard
ISO 9001 knyter ihop lagar och föreskrifter för hela kommunen
Standard är en nödvändig pusselbit i hållbarhetsarbetet
Standard ger mer pang för pengarna

Juni, 2019

Med EGIL blir hanteringen av digitala läromedel enklare
IS0 9001 gör Finjagården mer inriktad på klienterna
Utgångspunkten för data- och informationssäkerhet i Växjö
ISO 9001 är demokratiskt och inget hokus-pokus
En hel stad byggs på nytt med hjälp av standarder
Standarder bidrar till att Norsjö kan möta kraven
Erfarenheter av ständiga förbättringar i en kommun

April, 2019

Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?
Viktigt att nya standarden för HVB-hem börjar användas
Verkligheten viktigast i ledningssystemet
Standarder för fortsatta rejäla vintrar i Östersund
Standard bättre än en massa skall-krav
– Arbetet i kommittén är intressant och lärorikt

Februari, 2019

Så här får Göteborg tio städer att samarbeta om informationssäkerhet
Vilka är hoten mot sekretessen i socialtjänsten?
Informationssäkerhet och offentlighet
Så skyddas godkänt dricksvatten
Standarder gör att skolornas IT-system kan kommunicera
En standard behövs när miljonprogrammet renoveras