Handbok

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

Köp

Pris: 3 490 SEK
standard ikon

Papper

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17. I AMA Anläggning 17 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag. Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 17: •området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter •hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit •det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont •avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer •i bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon. Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna. Till referensverket hör även RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 17 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

Ämnesområden

Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Köp

Handbok

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten
Pris: 3 490 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8026100

Beteckning: AMA Anläggning 17

Utgåva: 2017

Utgiven: 2017-04-24

Antal sidor: 928

Förlag: SVENSK BYGGTJÄNST AB