Utbildning

Systematiskt cyber- och informationssäkerhetsarbete för styrelse- och ledningsmedlemmar - med stöd av ISO 27000-serien

Utbildningen riktar sig till, styrelsen, VD, GD, Regiondirektör, Kommundirektör och andra roller som ingår i den högsta ledningen i verksamheten. Syftet med utbildningen är att ge den högsta ledningen i offentliga eller privata verksamheter verktyg för att styra cyber- och informationssäkerhetsarbetet och att säkerställa att ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) omfattar efterlevnad av de lagar och andra externa krav som gäller för verksamheten. Utbildningen förtydligar hur lagkrav såsom NIS2-direktivet, dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen hänger ihop med informationssäkerhetsarbetet, och ger vägledning omkring hur roller och ansvar kan fördelas för att få igång det riskbaserade säkerhetsarbetet.

Boka

Systematiskt cyber- och informationssäkerhetsarbete för styrelse- och ledningsmedlemmar - med stöd av ISO 27000-serien

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

maj

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

 Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

Vad önskar högsta ledningen få ut av organisationens informationssäkerhetsarbete och hur ska detta uppnås? Basen för utbildningen är den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd, ISO/IEC 27001:2022. Utbildningen är avsedd att väcka frågeställningar att ta med sig hem till verksamhetens styrelse och ledningsgrupp, såsom:

  • Hur organiserar vi informationssäkerhetsområdet i förhållande till övrig verksamhet?
  • Hur kan vi få en trygg och välfungerande riskhantering i verksamheten?
  • Hur ska vi få rätt nivå av säkerhet i våra processer, för vår information och i våra informationssystem?
  • Hur säkerställer vi rapportering till ledningen gällande informationssäkerhet och cybersäkerhet?
  • Hur kan vi integrera informationssäkerhet med andra styrområden i verksamheten?
  • Hur tar informationssäkerheten hänsyn till lagkrav och andra externa krav?
  • Hur ska vi arbeta med informationsklassning och vem bör vara informationsägare?
  • Hur mycket behöver ledningen vara involverad för att få till ett väl fungerande LIS?
  • Hur kan vi koppla ihop incidenthanteringen med kontinuitetshanteringen i verksamheten?
  • Ska målet med vårt införande av LIS vara certifiering? Vad finns det för fördelar?

Ta gärna med fler deltagare från verksamheten som kan bidra i arbetet att skapa god styrning över informations- och cybersäkerhetsområdet, såsom IT-chef/CIO och CISO (Chief Information Security Officer), för att bygga en gemensam grund för fortsatt arbete.

 

 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?

Boka

Systematiskt cyber- och informationssäkerhetsarbete för styrelse- och ledningsmedlemmar - med stöd av ISO 27000-serien

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

maj

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se