Utbildning

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Under denna dynamiska två-dagarsutbildning lär du dig hantera lagkrav, standarder och metoder för att utveckla säkra och användarvänliga medicintekniska produkter, från idé till färdig produkt.

Den här utbildningen erbjuds i Stockholm. Se datum till höger.

Boka

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

december

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom medicinteknik

Tillverkare av medicintekniska produkter är ansvariga för att säkerställa att produkten är säker och lämplig för sin avsedda användning. Kraven omfattar bl.a. processer för produktutveckling, mjukvaruutveckling, användbarhet (Usability) och riskhantering. Genom att integrera alla krav i sin egen produktutvecklingsprocess, har man kontroll på hela utvecklingsprojektet och kan tidigt identifiera alla krav på produkten. Detta i sin tur bidrar till effektiv utveckling och man undviker förseningar samtidigt som man kan uppfylla regelverket på ett effektivare sätt.

Genom en produktutvecklingscykel behövs olika typer av verktyg och kunskap. Utvecklingsprocessen innefattar stegvis: förstudie, koncept, planering, design, verifiering och validering. Målet med utbildningen är att du ska bli en mer insiktsfull projektledare/-deltagare i utvecklingen av medicintekniska produkter. Under utbildningen hanteras regelverkets och standarders krav i alla delar av produktutvecklingsprocessen samt olika produktutvecklingsmetoders lämplighet.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

december

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se