Utbildning

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 – kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra versionen av standarden men den nya versionen har ett tydligare fokus inom områden så som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

Boka

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

juni

ons 5 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

tis 3 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom intern revision – ISO 19011

Som intern revisor av ett miljöledningssystem behöver du känna till och förstå kraven enligt ISO 14001:2015.

Utbildningen ger dig grunderna i miljöledning, det vill säga kunskaper om de nya kraven i ISO 14001:2015. Du är redan aktiv intern revisor inom annat område och denna utbildning ger den komplettering du behöver för att genomföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett miljöledningssystem.

Omfattning: 1 dag

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

juni

ons 5 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

tis 3 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se