Utbildning

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Vad är en explosiv atmosfär och vilka krav ställs på en arbetsplats där hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbart damm hanteras? En explosionsfarlig miljö/atmosfär är en blandning av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm med luft under atmosfäriska förhållanden i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Boka

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

maj

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom maskinsäkerhet, svets och bygg

ATEX handlar om att riskbedöma och klassa explosionsfarliga områden (1999/92/EG, Användardirektivet), men också vilka åtgärder som kan behöva vidtas. ATEX handlar även om CE-märkning av utrustning för klassade områden (2014/34/EU, Produktdirektivet). I Sverige regleras användardirektivet genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 och Produktdirektivet regleras genom AFS 2016:4 och ELSÄK-FS 2016:2.

Omfattning: 1 dag

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

maj

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se