Nyhet · 2021-06-30

Deltagarintervju: Kristina Thim, Inyett AB

Projektledningen för TK 618 Säkra affärer publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Kristina Thim, Inyett AB, om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram en standard för leverantörsval.

Berätta om Inyetts deltagande i TK 618?

Inyett hjälper kunder att säkerställa att de gör säkra betalningar. Våra kunder förlitar sig på att Inyett ska varna vid onödiga risker, oavsiktliga misstag och bedrägeriförsök vid betalning till banken. Med Inyett så kontrollerar våra kunder leverantörer för att kunna göra en bedömning och säkerställa att leverantören är seriös, mår ekonomiskt bra och innehar krav som krävs. Med Inyett som deltagare i TK 618 tänker vi att vi tar på oss våra kunders glasögon och utgår ifrån vad som skulle vara viktigt för dem att lyfta fram i den nya standarden. Viktigt för oss på Inyett är att oseriösa aktörer inte ska få fäste och då tror vi att en standard hade fört oss närmare det målet.

På vilket sätt och med vilken expertis bidrar Inyett i det aktuella standardiseringsarbetet?

Inyett jobbar mot den offentliga och den privata sektorn vilket gör att Inyett har stor kännedom kring t.ex. upphandlare och inköpares utmaningar och vad de behöver för att säkerställa att de gör affärer med leverantörer som inte klassificeras som t.ex. bedrägliga, i konkurs eller skulder hos kronofogden. Inför ett nytt samarbete med en ny leverantör säkerställer våra kunder i Inyett att bolaget lever upp till deras krav. Vid varje betalning varnar Inyett om något skulle ändras under tiden hos leverantören som t.ex. hög rating, konkurs, bedrägeri osv. Vi ser att den här standarden går helt i linje med hur vi hjälper våra kunder att göra säkra affärer. Det är något som vi kan applicera mot våra kunder.

Vad hoppas du att SS 618000 ska bidra med när den är klar?

Jag hoppas att SS 618000 ska bidra till att underlätta arbetet för beställare med att säkerställa huruvida en leverantör är säker och lever upp till kraven som ställs på leverantören. Att sedan leverantören kan visa upp ett verifikat som bevis på uppfyllda krav till beställare är ett bra kvitto för leverantörens tillförlitlighet.

Vad ser du för utmaningar med arbetet?

Utmaning kan vara att inte standarden ska uppfattas som att den skulle göra det svårare för leverantörer att etablera affärer utan tvärtom leverantören får ett kvitto på uppfyllda krav och beställare får ett kvitto på att leverantören är säker. Det är också en viss utmaning att stämma av så att inte standarden går emot gällande lagstiftning. Den ska även uppfattas som komplett och inte sakna vissa bitar som är viktiga inför att säkerställa en säker affär. När väl standarden är klar så startar arbetet med att se till att den efterföljs. Att så många som möjligt börjar använda den och att det till slut blir en oskriven lag att efterfölja. Att beställare faktiskt kan ställa krav på det.

Hur upplever du att det är att delta i en teknisk kommitté?

Jag tycker att det är väldigt spännande och mycket lärorikt. I kommittén sitter många kompetenta medlemmar som har mycket att bidra med. Det blir bra diskussioner och frågor och svar kan ses från olika vinklar och därmed i slutändan skapa en genomtänkt och bra standard för att säkerställa säkra affärer. Ett bra sätt att få kontakt med andra bolag, nätverka och dela erfarenheter med.