Standardutveckling · SIS/TK 613

Offentlig upphandling

SIS har lett ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Standarden publicerades i augusti 2022, och finns på både svenska och engelska. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt.

Den internationella gruppen hade sitt första möte i oktober 2019 och standarden publicerades på engelska 22 augusti och i sin svenska översättning 5 oktober.

Initiativet kommer från EU-kommissionen och dess "Single market strategy" som i stora drag innebär en strävan att komma åt alla de positiva egenskaper som en inre marknad innebär, dvs. EU-regionen ska betraktas och agera som en enhetlig marknad. Under denna strategi finns ett "Joint Initiative on Standardisation (JIS)" som syftar till att uppdatera och modernisera standardiseringsområdet.

Standarden ska är avsedd att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen, och även leda till att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.

I korthet kommer standarden att belysa följande delar:

  • en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter,
  • en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter,
  • en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter,
  • en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare,
  • ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

 


1 Engelsk titel: Integrity and Accountability Standard. 

"Integritet" definieras som att agera affärsmässigt med öppenhet och utan ovidkommande hänsyn, samt att alltid ha verksamhetens bästa som ledstjärna 

Standarden SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande definierar ”ansvarighet” som ”att stå till svars och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet).

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Utgivet 2 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
Arkatay Consulting AB, Malmö
Ernst & Young AB, Stockholm
Scutus Solution AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Malmö
Upphandlingsmyndigheten, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 461, Public Procurement
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se