Standardutveckling · SIS/TK 593

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningssystem för affärsrelationer är ett arbete för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt. Den svenska kommittén speglar en teknisk kommitté hos ISO som har arbetat med att göra om BS 11000 till en ISO-standard. Standarden SS-ISO 44001 Ledningssytem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk är fastställd som svensk standard och kommittén arbetar vidare med vägledande dokument inom ramen för affärsrelationer i samverkan.

Arbetet med SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk inleddes i oktober 2013 och ledningssystemet publicerades i mars 2017. En svensk översättning av SS-ISO 44001 publicerades i juni 2017. SS-ISO 44001: 2017 är en kravstandard. Det är mot dessa 130+ krav som organisationer anpassar och certifierar sitt ledningssystem.

Sedan publiceringen av SS-ISO 44001 har ett antal vägledande dokument publicerats som stödjer implementeringen av SS-ISO 44001. Se dem listade, och beskrivna här nedan.

Om du vill vara med och delta i kommittéarbetet, vänligen kontakta SIS projektledning. Kontaktuppgifter i hittar du i högerspalten.

Mer information om kommitténs arbete hittar du längre ned.


Innehållet bakom siffrorna

Här en överskådlig sammanfattning över våra publicerade arbeten:

SS-ISO 44002:2019
Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Riktlinjer för implementeringen av ISO 44001 är en guide och vägledning till ISO 44001. Den följer samma numrering som kravstandarden och förklarar syftet och fördelen med varje enskilt krav. Den ger även förslag och vägledning för implementering.

SIS-ISO/TR 44000:2019
Principer för framgångsrik ledning och styrning av affärsrelationer i samverkan är vårt kortaste dokument men tyngre än sin vikt i ord. Den ligger till grund för de tre standarderna ISO 44003, ISO 44004 samt TS 17021-12.

ISO 44003 (alt. SS-ISO 44003)
Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the principles of collaborative business relationship management är en vägledning för små och medelstora företag som vill bli bättre på eller generera större värde genom samverkan, men som inte är beredda att ge sig i kast med en fullskalig implementering av ett ledningssystem.

ISO 44004 (alt. SS-ISO 44003)
Collaborative business relationship management - Guidelines for large organizations seeking collaboration with MSMEs är en vägledning för stora organisationer i hur de kan anpassa sitt sätt att arbeta för att få ut större värde av samverkan med små och medelstora företag.
 
SIS-ISO/IEC TS 17021-12
Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för affärsrelationer i samverkan är en bärande del i den certifieringsordning som kommittén arbetar med under 2020 och beskriver de kompetenskrav som krävs för att göra en revision mot ISO 44001.

Dessa ger vägledning bl.a. för implementering av ISO 44001, principer för framgångsrik ledning och styrning, vägledning för mikro-, små- och medelstora företag och vägledning för stora organisationer som söker samverkan med mikroföretag.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 11 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
Byggföretagen i Sverige Service AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Peab Industri Sverige AB, Ängelholm
Serneke Sverige AB, Göteborg
Skanska Sverige AB, Solna
Svevia AB (publ), Göteborg
Trafikverket, Solna
Venn Management AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 286, Collaborative business relationship management
ISO/TC 286/WG 5, The revision of ISO 44001
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Verksamhetsplan 2024

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Handbok - Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001

Handboken visar på fördelar med att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017.

Köp boken på sis.seFinns även som ett paket: handboken + SS-ISO 44001:2017.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se