Standardutveckling · SIS/TK 568

Pensionstermer

OBS! DENNA KOMMITTÉ ÄR VILANDE Bra pensionsinformation behövs för att medborgare ska få veta vad deras samlade pension förmodas bli. Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation, och Pensionsmyndigheten har tillsammans med SIS tagit initiativ till att utveckla en svensk standard för pensionstermer. Ett gemensamt språkbruk gynnar en effektiv kommunikation mellan parterna och ut till medborgarna.

SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer tagit fram ordlistan ”Pensionstermer för konsumenter”. Ordlistan bygger på SS 40000:2021, Pensionstermer. 

Hämta Pensionstermer för konsumenter

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Ordlistor (01.040) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Revidering av standard och ordlista - var med i arbetet

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Magnus Davidsson
Projektledare
magnus.davidsson@sis.se

Marie Hosinsky
Ordförande
SFS - Svensk Försäkring Service AB