Standardutveckling · SIS/TK 397

Skodon

Skor används av små och stora – både inomhus och utomhus, i kallt och varmt klimat, på fritiden och i arbetsmiljöer.  Att känna sig säker och trygg är a och o, oavsett om det gäller att skydda fötterna i riskfyllda miljöer (i skogen, på byggarbetsplatsen, i industrin, på laboratoriet, i restaurangköket etc.) eller ute i samhället om vintern på isiga asfaltgator t.ex. på väg hem eller till affären.

SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 Skor bevakar dels europeiskt och internationellt standardiseringsarbete inom området för skyddsskor och benskydd, och dels arbete på nationell nivå. Detta arbete sköts separat i och med att kommittén är indelad i två arbetsgrupper:

  • AG 01 Skyddsskor
  • AG 02 Konsumentskor

 

AG 01 Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier.

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425, ligger som grund för standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna inom området bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål för god hälsa (mål 3) och anständiga arbetsvillkor (mål 8). Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och internationella (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

 

AG 02 Konsumentskor

Varje år skadas omkring 3500 personer allvarligt av fallolyckor i vägmiljön i Sverige. Halka vid is och snö är vanligaste orsaken till en fallolycka och utöver konsekvenserna för individen, kostar halkolyckorna mer än en halv miljard kronor för samhället i form av sjukvård och sjukfrånvaro.

Gångtrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem, och ca 95 procent av de allvarliga personskadorna sker i samband med fallolyckor. Gående är således den i särklass största trafikantgrupp som skadas allvarligt inom vägtransportområdet om man inkluderar fallolyckor och åtgärder behövs inom fler områden som t. ex. förbättrad drift och underhåll och ökad användning av broddar och bra vinterskor. För att utveckla och verifiera bra vinterskor behövs en provningsmetod och ett klassningssystem.

Inom ramen av Trafikverkets nollvision och i samarbete med RISE och SIS har ett förslag till provningsmetod för greppvänligare skor vid halka och vinterväglag tagits fram. Provningsmetoden kan hjälpa såväl konsument som skoproducent.

Syftet med provmetoden är att ge industrin möjlighet att testa skor för att kunna utveckla greppvänliga skosulor vid vinterväglag. Metoden gör det också möjligt för andra aktörer att genomföra konsumenttester som en del i verktygslådan för alla som vill bidra till hållbara val och hållbar produktion.

I förlängningen kan provningsmetoden också leda till en klassificering av skosulor efter hur greppvänliga de är mot halka.

Är du intresserad av att delta i arbetet med testmetoden för greppvänliga konsumentskor? Kontakta projektledningen via kontaktuppgifterna i högermarginalen eller klicka på ”Gör en intresseanmälan” högst upp till höger på sidan.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Nyheter
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 397/AG 01, Skyddsskor
SIS/TK 397/AG 02, Konsumentskor
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Blåkläder, Svenljunga
Arbesko AB, Kumla
Arbetsmiljöverket, Solna
Båstad Gruppen AB, Ängelholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Hultafors Group AB, Danderyd
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lenkki Oy, Kankaanpää
Länsförsäkringar, Stockholm
Länsförsäkringar AB, Stockholm
Ortolab AB, Älta
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Swedol AB (publ), Tyresö
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
SIS/TK 397/AG 01, Skyddsskor:

CEN/CLC/JTC 23, Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE)

CEN/TC 161, Foot and leg protectors

SIS/TK 397/AG 01, Skyddsskor:

CEN/CLC/JTC 23, Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE)

CEN/TC 161, Foot and leg protectors

CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods

CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements

ISO/TC 94/SC 3, Foot protection

ISO/TC 94/SC 3/WG 1, PPE footwear – Test methods

ISO/TC 94/SC 3/WG 2, PPE footwear – Requirements

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Skyddsskor (13.340.50)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument,
klicka på någon av arbetsgrupperna:

Klicka här för att kommma till röstningsportalen National eBalloting, NeB

Hur greppvänliga är dina skor?

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se