Nyhet · 2022-08-29

Ny standard ska förebygga felkoppling av vätskor och gaser

connector.png
För att förse patienter med exempelvis oxygen, enteral nutrition och läkemedel behöver flera administreringssystem sammankopplas via sprutor, slangar, sonder eller katetrar. Finkalibriga kopplingar som beskrivs i ISO 80369-serien ska förhindra felkopplingar mellan olika system som i värsta fall kan skada eller orsaka dödsfall hos patienter. Standardserien bidrar därmed till patientsäkerhet och bättre hälsa samt en tryggare arbetsmiljö för personalen.

I standardens olika delar beskrivs design, utformning, funktion och prestanda av unika kopplingar, för bland annat respiratoriska, enterala, neuroaxiala och intravaskulära system. Del 1 av standardserien (SS-EN-ISO 80369-1), som avser allmänna rekommendationer för finkalibriga kopplingar, är nu på översyn. Liksom del 20 (ISO 80369-20) som beskriver testmetoder för dessa kopplingar.

Standardiseringen sker i samarbete mellan tre internationella kommittéer från ISO, IEC och CEN/CENELEC och leds av ISO/TC 210 Quality management and corresponding general aspects for medical devices där experter från Sverige får möjlighet att vara med och engagera sig genom deltagandet i SIS/TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården.

ISO 80369-serien omfattar följande standarder som svenska intressenter ges möjlighet att påverka:

  • ISO 80369-1 General requirements
  • ISO 80369-2 Connectors for breathing systems and driving gases applications
  • ISO 80369-3 Connectors for enteral applications
  • ISO 80369-4 Conenctors for urethal and urinary applications
  • IEC 80369-5 Connectors for limb cuff inflation applications
  • ISO 80369-6 Connectors for neuraxial applications
  • ISO 80369-7 Connectors for intravascular or hypodermic applications
  • ISO 80369-20 Common test methods

Är du intresserad av att påverka detta eller liknade områden? Kontakta Ulrike Ryll, projektledare på SIS, för mer information!

 

 


Kontakt

Vill du veta mer om standardutveckling i TK 330? Hör av dig till projektledare Ulrike Ryll:

Ulrike Ryll
ulrike.ryll@sis.se