Nyhet · 2024-02-13

Revidering av ledningssystemet ISO 19011

Revidering baserad på relevanta och globalt antagna riktlinjer är en viktig del i ett effektivt och verkningsfullt ledningssystem som har internationell relevans. Därför har ISOs medlemmar nu beslutat revidera standarden ISO 19011 som definierar riktlinjerna för revidering av ledningssystem.

SIS kommitté Bedömning av överensstämmelse (SIS/TK 316) ansvarar för den svenska medverkan i arbetet som drivs inom ISO/PC 302 Guidelines for auditing management systems.

Nu finns möjlighet att vara med och påverka nästa utgåva och forma den svenska inriktningen för arbetet med ISO 19011. Det första internationella mötet hålls i april i Milwaukee, USA, och det kommer att finns möjlighet att vara med digitalt för experterna.

Planen är att publicera den uppdaterade standarden i februari 2026.

Hör gärna av er till Bengt Rydstedt, projektledare, SIS om ni är intresserade av att vara med i arbetet.