Standardutveckling · SIS/TK 298

Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar omfattas av bl.a. EUs direktiv 2014/68/EU, vanligen benämnt PED. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda en anläggning med tryckkärl och rörledningar? Hur uppfyller du EU-direktiv (PED, AFS 2016:1) med hjälp bl.a. av serierna SS-EN 13445 för tryckkärl (ej eldberörda) och SS-EN 13480 för industriella rörledningar av metalliska material? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för tryckkärl och industriella rörledningar till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för tryckbärande anordningar. Gamla normer och anvisningar som Tryckkärlsnormer och Rörledningsnormer är i stora delar inaktuella, de uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet som ställs i EU:s direktiv. Kommittén har bl a översatt standarderna SS-EN 13445 och SS-EN 13480 för att underlätta användningen av dessa standarder som gäller.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska standarder (bl a SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 764, SS-EN 286, SS-EN 12952 och SS-EN 12953) för tryckbärande anordningar, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder EUs direktiv för tryckbärande anordningar.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 54 Unfired pressure vessels,
  • CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines,
  • CEN/TC 269 Shell and water-tube boiler,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar),

och bevakar andra kommittéer:

  • CEN/TC 74 Flanges and their joints,
  • ISO/TC 11 Boilers and pressure vessels.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 73 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 298/AG 1, WG-experter inom tryckbärande anordningar
Deltagare 28 företag och organisationer
Alfa Laval Technologies AB, Lund
Alleima EMEA AB, Sandviken
Arbetsmiljöverket, Solna
AstraZeneca AB, Södertälje
DEKRA Industrial AB, Solna
EMP Engineering Dalarna AB, Falun
Fogmaker International AB, Växjö
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
FVB Sverige AB, Västerås
Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Karlshamn
Kiwa Sweden AB, Solna
LaPlast AB, Kungsör
Mälarenergi AB, Västerås
Northvolt AB, Stockholm
Nynas AB, Nynäshamn
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, Avesta
Preemraff Lysekil, Lysekil
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Tetra Pak Processing Equipment AB, Lund
TÜV NORD Scandinavia AB, Helsingborg
UcoTek AB, Rönninge
Valmet AB, SUNDSVALL
VEÅ AB, Sävsjö
ÅF-Industry AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 11, Boilers and pressure vessels
ISO/TC 185, Safety devices for protection against excessive pressure
CEN/TC 267, Industrial piping and pipelines
CEN/TC 269, Shell and water-tube boilers
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 54, Unfired pressure vessels
CEN/WS 064 Phase 2, Design and Construction Codes for Gen II to IV nuclear facilities (pilot case for process for evolution of AFCEN codes)
CEN/WS 064 Phase 3, Design and Construction Codes for Gen II, III and IV nuclear facilities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Hydrauliska system (23.100) Övriga komponenter till hydrauliska system (23.100.99) Energi- och värmeöverföring (27) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Centralvärme (91.140.10) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09) Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Storheter och enheter (01.060) Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Längd- och vinkelmätning (17.040) Mätinstrument (17.040.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Fanny Andersson
Ordförande
Mälarenergi AB