Standardutveckling · SIS/TK 274

Slipmateriel

Standarder för slipskivor, slippapper och sten- och betongslipprodukter tas fram för att kunna säkerställa utbytbarhet mellan olika tillverkare och jämn kvalitet på produkterna. Dessutom tas hänsyn till säkerhetsaspekter för dessa produkter. Avsikten är att alla slipskivor som säljs i Sverige skall omfattas av ISO-standarder för mått och toleranser samt att de skall omfattas av EN-standarder vad gäller säkerhetsaspekter. De färdiga standarderna är främst avsedda för tillverkare av slipprodukter men även för arbetsmiljöinspektörer och verkstadsföretag.

Standardiseringen syftar till att öka utbytbarheten mellan verktyg och maskin samt mellan verktygssystem. Variantbegränsning är en annan faktor som bidrar till att hålla kostnader nere. Europastandarderna ska ge en så hög nivå som möjligt på produktsäkerhet för slipprodukter för att minimera skador vid slipning.

SIS/TK 274 behandlar standardiseringen av slipmateriel för flexibla slipskivor, keramiskt bundna slipskivor, metallbundna precisionsslipskivor med diamant och bornitrid som aktiva skäreggar. Dessutom behandlas betongsågar, stensågar och asfaltsågar och stamblad till dessa. SIS/TK 274 är dessutom remissinstans till standardiseringsarbetet för stationära och handhållna slipmaskiner.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Detta vill kommittén åstadkomma genom att bevaka, delta i och påverka det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 29/SC 5, Grinding wheels and abrasives. Information om ISO/TC 29/SC 5 hittar du på ISO:s hemsida med följande länk: ISO.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 36 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Branschkansliets Marknadsinformation AB BMAB, Stockholm
Husqvarna AB Construction Products, Jönköping
Saint-Gobain Abrasives AB, Bromma
SNX Abrasives AB, Västervik
Tyrolit AB, Täby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 29/SC 5, Grinding wheels and abrasives
ISO/TC 29/SC 5/WG 5, Bonded abrasives
CEN/TC 143, Machine tools - Safety
CEN/TC 143/WG 2, Stationary grinding machines and abrasive products - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Skärande verktyg (25.100) Filar (25.100.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Anders Jönsson
Ordförande
3M Svenska AB