Standardutveckling · SIS/TK 253

Tryckeri- och pappersmaskiner

Olycksriskerna kring tryckeri- och pappersmaskiner är uppenbara. Att ta fram säkerhetsstandarder för dessa branscher är därmed en angelägen uppgift. Dessa standarder förutsätts uppfylla de grundläggande säkerhetskrav som fastlagts i Maskindirektivet och är därmed viktiga hjälpmedel vid CE-märkning.

Det övergripande målet är att öka säkerheten för personer som arbetar med tryckeri- och pappersmaskiner. Standardiseringsarbetet är mycket viktigt från svensk sida, då det berör många arbetstagare inom landet.

I arbetet ingår att lokalisera de riskkällor som finns i olika typer av tryckeri- och pappersmaskiner och föreslå åtgärder för att i första hand konstruera bort riskerna och i de fall där detta inte går, skydda och/eller varna.

Sverige har omfattande erfarenheter och kunskaper kring maskintyperna, bl.a. genom det mångåriga arbete som Arbetsmiljöverket bedrivit när det gäller arbetsmiljön.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Tryckeri- och pappersmaskiner
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
ABB AB, Västerås
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk, Hallstavik
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Maskin & Processäkerhetsanalys, Molkom
Siemens AB Industrial Solutions & Services, Upplands Väsby
Valmet AB, KARLSTAD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
CEN/TC 198, Printing and paper machinery - Safety
CEN/TC 198/WG 1, Printing and paper converting machines - Drafting of safety standards
CEN/TC 198/WG 2, Paper Machinery
CEN/TC 198/WG 3, Paper making machines - Noise
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Campbell
Projektledare
sara.campbell@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Ruben Fuentes
Ordförande
Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk