Nyhet · 2022-02-10

Ingemar Fredricson ny Convenor

Nu finns ett nytt SIS-sekretariat för revidering av Bruksklasser för brandskyddets beständighet hos träbaserade produkter.

Ingemar Fredricson har valts som ny Convenor i CEN/TC 175/WG 39 “Specific user requirements - Fire retardant treated wood”.

Svenska experter från Linnéuniversitetet och RISE deltar i arbetsgruppen. SIS kommer nu också ansvara för sekretariatet för denna arbetsgrupp. I februari 2022 hålls första mötet för revidering av SS-EN 16755:2017 Bruksklasser för brandskyddets beständighet inomhus och utomhus hos träbaserade produkter.

Intressenter kan följa arbetet och påverka genom att gå med i SIS tekniska kommitté 182.

Besök sidan för TK 182  Trä och arbetsgruppen AG 2 Sågade och hyvlade trävaror >


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.