Standardutveckling · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

Bränder är alltid förödande och vi är överens om att vi behöver göra allt för att förebygga brandolyckor. Standarder inom brandsäkerhet bidrar till att gemensamma kriterier för bedömning av produkters och systems prestanda används och implementeras på ett korrekt sätt. På så sätt kan experterna säkerställa att byggprodukterna följer krav på brandsäkerhet och provningsmetoder på såväl nationell som internationell nivå.

Den svenska kommittén för Brandsäkerhet SIS/TK 181 utvecklar och påverkar standardiserade metoder för bedömning av brandfara och brandbeteendet hos byggprodukter. Det bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt.

Kommittéarbetet bevakar att svenska intressen tillvaratas vid nordisk, europeisk och internationell standardutveckling inom området brandsäkerhet.  SIS/TK 181 anser att funktionsbaserade lösningar och materialneutralitet är viktiga grunder för standardiseringsarbetet. Kommittén deltar även aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter.

Kommittén består även av följande arbetsgrupper med inriktning mot olika specialområden;

SIS/TK 181/AG 02 Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden

Utformar beskrivningar för produktrelaterade brandtekniska utlåtanden och arbetar för närvarande med SIS/TS 24835 Brandsäkerhet - Brandtekniska bedömningar 

SIS/TK 181/AG 03 Terminologi

Verkar för en enhetlig terminologi inom brandsäkerhet och brandskydd och arbetar nu med översättning av SS-EN-SO 13943 Brandsäkerhet - ordlista

SIS/TK 181/AG 04 Byggregler och brandskydd

Bevakar utvecklingen av möjligheternas byggregler (Boverket) och dess påverkan på standardiseringen inom brandskydd.

SIS/TK 181/AG 05 Analytisk dimensionering

Utvecklar två tekniska specifikationer, SIS/TS 24836 Krav och rekommendationer och SIS/TS 24837 Analys med verifiering mot fasta kriterier inom analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd baserat på ett forskningsprojekt och BBRAD allmänna råd om analytisk dimensionering i boverket byggregler som omarbetas och ska ersättas av dessa standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 181/AG 02, Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden
SIS/TK 181/AG 03, Terminologi
SIS/TK 181/AG 04, Byggregler och Brandskydd
SIS/TK 181/AG 05, Analytisk dimensionering
Visa fler Visa färre
Deltagare 34 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Bengt Dahlgren Syd AB, Helsingborg
Bergdahls AB, Linköping
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Brandskyddslaget, Stockholm
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB, Malmö
Bröderna Rasch AB, Motala
Daloc Futura AB, Töreboda
EKOVENT AB, Vellinge
Hilti Svenska AB, Malmö
Kiwa Certification AB, Karlskrona
Kiwa Certification AB, Solna
Lindab Ventilation AB, Båstad
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, Växjö
Lunds universitet, Lund
Lunds Universitet, Lund
LundsUniversitet, Lund
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
Presto AB, Katrineholm
Recticel Insulation Sweden AB, Wetteren
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Roxtec International AB, Karlskrona
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
SLR Service AB, Mölnlycke
Stålprofil, Uddevalla
Svensk Ventilation AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 92, Fire safety
ISO/TC 92/SC 1, Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 2, Fire Resistance
ISO/TC 92/SC 3, Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 4, Fire safety engineering
ISO/TC 92/SC 4/WG 11, Behaviour and movement of people
ISO/TC 92/TG 2, Fire fighters
ISO/TC 92/WG 14, Large outdoor fires and the built environment
ISO/TC 92/WG 15, Fire safety for tunnels
CEN/TC 127, Fire safety in buildings
CEN/TC 127/WG 1, Structural and separating elements
CEN/TC 127/WG 2, Services
CEN/TC 127/WG 3, Fire Doors
CEN/TC 127/WG 4, Reaction to fire
CEN/TC 127/WG 5, Roofs
CEN/TC 127/WG 7, Classification
CEN/TC 127/WG 8, Fire Safety Engineering
CEN/TC 156/WG 9, Fire precautions for air distribution systems in buildings
CEN/TC 401, Reduced Ignition Propensity Cigarettes
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg9.png
sdg11.png
sdg15.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till Deltagarportalen, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

SIS/TK 181 Projektblad

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 181 för att veta mer om kommittén och dess arbete!

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Patrik Johansson
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB