Tekniska kommittéer inom cybersäkerhet

Den tekniska utvecklingen i Sverige sker i högt tempo. En ökad digitalisering effektiviserar verksamheter, möjliggör automation, samt skapar förutsättningar för nya produkter och tjänster. Men. Det gäller att vara vaksam. Denna utveckling kan också medföra säkerhetsrisker eller sårbarheter som kan utnyttjas vid cyberattacker.

Visa mer

Standarder kan hjälpa till att skydda din personliga identitet, din integritet, organisationsens data, immateriella tillgångar eller den digitala infrastrukturen. De bygger på beprövade erfarenheter, tekniker och arbetssätt som är utarbetade för att minska risken för en incident och för att höja cybersäkerheten.

Standardiseringen inom området är ständigt pågående. Det höga utvecklingstempot gör att rutiner, krav, arbetssätt och processer hela tiden behöver utvecklas. Nya lagar och certifieringschema skapar också behov av nya standarder. Vissa av dem är direkt nödvändiga för att en organisation ska kunna sätta nya produkter och tjänster på marknaden.

> Digital ekonomi och handel  TK 621

För en effektiv och väl fungerande handel krävs moderna och digitala bakomliggande system. Allt fler processer, från upphandling och beställning till fakturering och betalningsflöden, görs idag elektroniskt...


> Informationssäkerhet  TK 318

Dagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation, identifikation och integritet. Den elektroniska kommunikationen har blivit etablerad och fortsätter att utvecklas. Det övergripande...


> Samhällssäkerhet – TK 494

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter i Sveriges närområde ställer höga krav på samhället...


> Personlig identifiering TK 448

Att kunna identifiera sig på ett säkert och tillförlitligt sätt är en fundamental pusselbit för ett väl fungerande samhälle. För medborgaren är det av betydelse att kunna identifiera sig snabbt, enkelt och tryggt och för näringslivet och...