Standardutveckling · SIS/TK 448

Personlig identifiering

Att kunna identifiera sig på ett säkert och tillförlitligt sätt är en fundamental pusselbit för ett väl fungerande samhälle. För medborgaren är det av betydelse att kunna identifiera sig snabbt, enkelt och tryggt och för näringslivet och det offentliga är det viktigt att kunna lita på den identifiering som görs. Digitala medel såsom e-legitimation och e-signering tar över alltmer. Oavsett vilket medel som används är det av oerhörd vikt att dessa kan utfärdas på ett betryggande sätt samt kontrolleras av förlitande part på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. För detta behövs standardisering.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommittén arbetar med standarder för säker identifiering via såväl fysiska identitetskort som elektronisk identifiering och signering. Även fysiska bank- och kreditkort faller inom kommitténs område.

Korten (såväl ID-kort som betalkort) behöver kunna förses med diverse säkerhetsmekanismer och måste kunna erbjuda utrymme för olika tekniklösningar utan att kräva användning av olika kort och kortläsare. Behovet av säkra identifieringslösningar och tillförlitligheten av dessa finns även i den digitala sfären då identifiering allt oftare sker elektroniskt.

Standardiseringsarbetet kring dessa attribut görs bland annat för att korttillverkare och utformare av kortapplikationer ska kunna hålla nere kostnader och ha möjlighet att erbjuda användarvänliga produkter, för att användaren ska kunna identifiera sig på ett enkelt och säkert sätt samt för att den som ställer krav om identifiering ska kunna lita på den ID-handling (fysisk eller digital) som presenteras och därtill även kunna göra en tillförlitlig validering av densamma.  

Internationellt deltagande

Standardiseringen på detta område sker framförallt internationellt. Vår svenska kommitté är engagerad i det internationella standardiseringsarbetet såsom deltagare i följande internationella kommittéer:

Genom att delta i det internationella standardiseringsarbetet ser kommittén till att svenska ståndpunkter förs fram samt är med och påverkar utvecklingen av de systemlösningar som i framtiden kommer att användas.

Aktuellt

Kommittén etablerar arbetsgrupper med skilda uppdrag utifrån omfattning av arbete och kompetens. Från och med april 2022 ingår deltagare från kommittéen i ett europeiskt sekretariat för Digital plånbok. Revideringen av SS 614314:2015 är nu klar.

European Digital Identity Wallets  - är en av de betrodda tjänsterna som ingår i förslaget till nya förordningen av eIDAS och det europeiska arbetet i arbetsgruppen leds från Sverige med svensk ordförande och svenskt sekretariat. Plånboken måste fungera både nationellt och globalt – därför är internationell standardisering viktig.

AG 1 Möjliga och Framtida ID-lösningar etablerades som ett forum för nätverkande kring frågeställningar som uppstod med anledning av den så kallade ID-kortsutredningen, Ett säkert statlig ID-kort - med e-legitimation, SOU 2019:14. AG 1-möten utvdigas till att omfatta även andra frågeställningar och dess möten kommer i första hand att vara tema-baserade och (om möjligt) med en inbjuden gästtalare. Gruppen syftar alltjämt till att fungera som ett inspirerande nätverksforum.

AG4 Digital plånbok utvecklar och bevakar specifikt arbetet i CEN/TC 224/WG20 Digital Wallets.

Exempel på kommitténs nationella arbete

SS 614314:2023 Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Kommittén har tagit fram och förvaltar den svenska ID-kortstandarden som ligger till grund för det av bank och post godkända svenska ID-kortet. Kortet har fått en omfattande användning och är inte längre begränsat till finansiella ärenden. Standarden reviderades till ny utgåva som publicerades mars 2023. 

Exempel på kommitténs internationella arbete

SIS-CEN/TR 17982:2023 Europas digitala identitetsplånboks standarder GAP-analys

Kommittén har från arbetets start haft sekretariatet och aktiva deltagare som arbetar med den digitala identitetsplånboken inom Europas standardiseringsorgan, CEN. Den första färdigställda tekniska rapporten identifierar relevanta befintliga standarder som berör europeiska digitala identitetsplånböcker. Rapporten identifierar också saknade arbetspunkter och standarder som överlappar varandra och är tänkt att fungera som en färdplan för framtida standardiseringsprojekt inom området. 

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter för såväl myndigheter som privata företag av olika storlek med anknytning till ID-relaterade frågor. Genom deltagande i kommittén får deltagarna tillgång inte bara till aktuella standarder och andra dokument inom området utan även ett brett och aktuellt perspektiv av dagens ID-frågor. Därtill ges möjlighet att påverka utformningen av standarder, såväl nationella som internationella, i ett tidigt skede. Deltagandet blir en möjlighet till kompetenshöjning och nätverkande och kan även bidra med kunskap att omsätta i den egna verksamheten med eventuell inverkan för den egna organisationens framtida strategiska riktning och beslut.

Vill du vara med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser Att kommentera
Utgivet 68 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 448/AG 01, Möjliga och framtida ID-lösningar
SIS/TK 448/AG 04, Digital plånbok
Deltagare 9 företag och organisationer
Comfact AB, Göteborg
DNV Business Assurance Sweden AB, Solna
IDEMIA Sweden AB, Strängnäs
Linaltec AB, Älvsjö
Myndigheten För Digital Förvaltning, Sundsvall
Polismyndigheten, Stockholm
Scytales AB, Täby
Speed Identity AB, Johanneshov
Thales DIS Sweden AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/AG 1, Registration Management Group (RMG)
ISO/IEC JTC 1/SC 17/CAG 1, Chair's Advisory Group
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 1, Physical characteristics and test methods for ID-cards
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 10, Motor vehicle driver licence and related documents
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 11, Application of biometrics to cards and personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 3, Traveller identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 4, Generic interfaces and protocols for security devices
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 8, Integrated circuit cards without contacts
ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 1, Harmonized biometric vocabulary
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 2, Biometric technical interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 3, Biometric data interchange formats
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 4, Technical Implementation of Biometric Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 5, Biometric testing and reporting
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 6, Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics
CEN/TC 224, Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
CEN/TC 224/WG 11, Transport applications
CEN/TC 224/WG 17, Protection Profiles in the context of SSCD
CEN/TC 224/WG 18, Biometrics
CEN/TC 224/WG 19, Breeder Documents
CEN/TC 224/WG 20, European Digital Identity Wallets
SIS/TK 448/AG 04, Digital plånbok:

CEN/TC 224/WG 20, European Digital Identity Wallets

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Finansväsen, bankväsen, valutasystem, försäkringsväsen (03.060) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

SIS Webbinarium - Digitala plånböcker

Hög säkerhet och tillit är viktiga komponenter för att EU:s kommande elektroniska identifiering ska bli användbar. Standarder spelar en viktig roll och inom både ISO och CEN pågår arbeten. Se ett seminarium från SIS från den 7 februari 2024.

Kalender

2024
september
fre
20
Hybridmöte: TK-möte TK 448
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Ulf Hägglund
Ordförande
DNV Business Assurance Sweden AB