Leveransvillkor för publikationer och standarder

Svenska institutet för standarder godkänner inga kundunika köpavtal utan skriftligt medgivande. Följande villkor gäller därför för köp hos SIS. SIS förbehåller sig rätten att acceptera eller neka gjord beställning.

Slutanvändarlicens och Allmänna villkor 

Varje gång du köper en produkt av Svenska institutet för standarder i elektronisk form godkänner och accepterar du medföljande slutanvändarlicens och allmänna villkor. Du får till exempel bara göra en (1) papperskopia av produkten för personligt bruk. Produkten får inte användas på två eller fler datorer samtidigt och inte heller i nätverk. Vid köp av produkter ur SIS sortiment av "Checklistor och mallar" i elektroniskt format gäller att dessa får användas fritt inom köpande företag. De får inte kopieras, ej heller försäljas eller på annat sätt lämnas vidare till tredje part. 

Slutanvändarlicensavtal

Allmänna villkor

Leveranstider

Leveranstiden varierar beroende på varans ursprung och valt leveranssätt. Svenska, ISO-, IEC-standarder samt svenska handböcker levereras normalt inom 3 dagar från orderdatum. Övrig utländsk standard samt utländska handböcker levereras normalt inom 14 dagar efter mottagen beställning. 

Obs! Om du beställer en publikation som är restnoterad levereras produkten så fort den finns tillgänglig. 

Betalningssätt 

Faktura ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS Förening rätt att debitera en dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen samt lagstadgad påminnelseavgift om 50 kronor. 

Priser

Alla priser är redovisas exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.
Fraktkostnader debiteras kunden och våra leveransvillkor är "Fritt vårt lager". 

Reklamation

Om du vill reklamera en felaktig eller fellevererad produkt kontaktar du vår kundtjänst på telefonnummer 08-555 523 10 snarast efter mottagandet. Efter godkänd reklamation skall produkten returneras i av oss levererat skick d.v.s av kund häftade, gemade eller vikta papper eller repade cd-skivor återtages ej.

Öppet köp 

Leveranser som skett enligt kunds beställning eller avtal återtages ej. SIS erbjuder inte öppet köp. 

Ändring av abonnemang

Om du vill göra några ändringar i ditt abonnemang gör du det enklast genom att e-posta oss eller genom att skicka ett fax. Glöm inte att skicka med dina adressuppgifter och ditt kundnummer.

E-postadress: kundservice@sis.se 
Fax: 08-555 523 11. 

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa på telefonnummer: 08-555 523 10.