Standard Svensk standard · SS-ISO 7457:2009

Anläggningsmaskiner - Bestämning av hjulburna maskiners manövreringsmått (ISO 7457:1997, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7457:2009

Anläggningsmaskiner - Bestämning av hjulburna maskiners manövreringsmått (ISO 7457:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods for determining the turning radius, turning diameter, machineclearance diameter, and inside and outside tyre clearance diameters, described in the horizontal plan by a wheeledearth-moving machine with its equipment and attachments when executing a turn.This International Standard is applicable to all types of steerable wheeled earth-moving machinery. It is applicableirrespective of the type of steering used.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7457:2009

Anläggningsmaskiner - Bestämning av hjulburna maskiners manövreringsmått (ISO 7457:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Determination of turning dimensions of wheeled machines (ISO 7457:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-69776

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 7457