Standard Svensk standard · SS-ISO 10266:1999

Jordförflyttningsmaskiner - Bestämning av lutningsgränser för vätskesystem i maskinen - Statisk provningsmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10266:1999

Jordförflyttningsmaskiner - Bestämning av lutningsgränser för vätskesystem i maskinen - Statisk provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies laboratory test procedures to establish the static slope capability of fluid System(s) Operation of earth-moving machines (engine, power train, fuel System, oil System, etc.). lt evaluates the Performance Parameters that limit the static slope capability of machine System(s) Operation.
The preferred static slope capability test method is with the machine on a tilt platform or on a prepared slope. An acceptable alternative method is the testing of complete fluid Systems on a test bench. In either method, precautions are necessary to ensure safety.
This International Standard applies to earth-moving machines as given in ISO 6165, with combinations of Standard mounted attachments.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10266:1999

Jordförflyttningsmaskiner - Bestämning av lutningsgränser för vätskesystem i maskinen - Statisk provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Determination of slope limits for machine fluid systems operation - Static test method

Artikelnummer: STD-25712

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-10

Antal sidor: 16