Standard Svensk standard · SS-ISO 9247/Amd 1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Elektriska ledningar - Principer för identifiering och märkning - Tillägg 1 (ISO 9247:1990/Amd 1:1998, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9247/Amd 1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Elektriska ledningar - Principer för identifiering och märkning - Tillägg 1 (ISO 9247:1990/Amd 1:1998, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the fundamental items of an identification code System and marking for electrical wires and cables used to connect components in the electrical circuits of eat-th-moving machines.
lt does not cover the wires and cables located within electrical components, e.g. alternator (a.c. generator), relay instrument.
This International Standard applies to earth-moving machinery as defined in ISO 6165.

Ämnesområden

Färgmärkning (01.070) Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9247/Amd 1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Elektriska ledningar - Principer för identifiering och märkning - Tillägg 1 (ISO 9247:1990/Amd 1:1998, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Electrical wires and cables - Principles of identification and marking - AMENDMENT 1 (ISO 9247:1990/Amd 1:1998, IDT)

Artikelnummer: STD-80009478

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-30

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 9247:1999