Standard Svensk standard · SS-ISO 8925/Amd.1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Diagnostikportar (ISO 8925:1989/Amd.1:1997, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8925/Amd.1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Diagnostikportar (ISO 8925:1989/Amd.1:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the sizes, types and accessibility of diagnostic ports for use in measuring fluid temperature, pressure and flow, and to obtain fluid samples. It
also sets out the requirements for accessibility to the port.
It applies to earth-moving machinery as defined in IS0 6165, and gives general guidelines for diagnostic port use

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8925/Amd.1:2019

Jordförflyttningsmaskiner - Diagnostikportar (ISO 8925:1989/Amd.1:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Diagostic ports (ISO 8925:1989/Amd.1:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-80009477

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-30

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 8925:1999