Standard Svensk standard · SS 232712

Trävaror - Hyvlat virke - Tjocklek och bredd

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 232712

Trävaror - Hyvlat virke - Tjocklek och bredd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller tjockleks- och breddmått för råhyvlat byggnadsvirke baserat på mått för sågat virke enligt SIS 23 27 11. Tvärsnittsmått (tjocklek x bredd) för hyvlat virke fastställs inte i denna standard. Standarden kommer att ersättas av europeisk standard, som utarbetas f.n. Den ligger till grund för dimensionsstandard på profilhyvlat virke såsom lister, socklar, foder, panelbräder, spontade bräder och plank.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Trä (92.300.20) Trävaror (94.300)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 232712

Trävaror - Hyvlat virke - Tjocklek och bredd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Timber - Planed timber - Thickness and width

Artikelnummer: STD-8571

Utgåva: 4

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 2

Ersätter: SIS 232712 , SIS 232712