Standard Översikt · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Översikt · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
Denna guide ger vägledning till standardutvecklare om hur de kan beakta och inkludera tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som direkt eller indirekt inriktas på system som (dvs. produkter, tjänster och byggda miljöer) används av människor.
För att hjälpa standardutvecklare att fastställa tillgänglighetskrav och rekommendationer innehåller guiden följande avsnitt:
— En sammanfattning av den rådande terminologin beträffande tillgänglighet.
— aspekter att beakta för att främja tillgänglighet i standardiseringsarbetet
— En uppsättning tillgänglighetsmål (som används för att identifiera tillgänglighetsbehov hos användare).
— Beskrivningar av (och utformningsöverväganden för) mänskliga förmågor och egenskaper.
— Strategier för att beakta och inkludera tillgänglighetsbehov hos användare och utformningsöverväganden att beakta i standarder.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Översikt · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Samordningsgrupp för tillgänglighet, SIS/TK 536

Internationell titel: Guide for addressing accessibility in standards

Artikelnummer: STD-8029780

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-22

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-CEN/CENELECs Guide 6:2006