Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 9995-7:2009

Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 7: Symboler för att representera funktioner (ISO/IEC 9995-7:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 9995-7:2009

Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 7: Symboler för att representera funktioner (ISO/IEC 9995-7:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 745 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 192 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Within the general scope described in ISO/IEC 9995-1, this part of ISO/IEC 9995 specifies symbols forfunctions found on any type of numeric, alphanumericor composite keyboards. Each of these symbols isintended to be considered as universal and non-language related equivalent of names for the functionthey represent. Names of functions and descriptionsare given in English and French.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 9995-7:2009

Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 7: Symboler för att representera funktioner (ISO/IEC 9995-7:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 745 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 192 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: e-Tillgänglighet, SIS/TK 504

Internationell titel: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions (ISO/IEC 9995-7:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71514

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO/IEC 9995-7:2004