Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO/IEC 27013:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning om integrerat införande av SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 för de organisationer som har för avsikt att antingen: a) införa SS-ISO/IEC 27001 när SS-ISO/IEC 20000-1 redan har införts, eller vice versa b) införa både SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 samtidigt c) integrera befintliga ledningssystem som är baserade på SS-ISO/IEC 27001 respektive SS-ISO/IEC 20000-1. Denna standard fokuserar enbart på det integrerade införandet av SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1. I praktiken kan SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 också integreras med andra ledningssystem såsom SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Övriga (03.080.99) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology — Security techniques — Guidelines on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88277

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-06

Antal sidor: 52

Ersätts av: SS-ISO/IEC 27013:2017