Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2017 , SS-ISO/IEC 27002:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet. Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att: a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på SS-ISO/IEC 27001b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder; c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-101254

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-26

Antal sidor: 184

Ersätter: SS-ISO/IEC 27002:2005

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2017 , SS-ISO/IEC 27002:2022