Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-9:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 9: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem mot mutor (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-9:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 9: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem mot mutor (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO/IEC TS 17021-9:2016 complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for anti-bribery management systems (ABMS).

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-9:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 9: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem mot mutor (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80001719

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-08

Antal sidor: 20