Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-3:2007

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon (ISO 11451-3:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11451-3:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-3:2007

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon (ISO 11451-3:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11451 specifies methods for testing the immunity of passenger cars and commercial vehicles to electromagnetic disturbances from on-board transmitters connected to an external antenna and portable transmitters with integral antennas, regardless of the vehicle propulsion system (e.g. spark ignition engine, diesel engine, electric motor).

Ämnesområden

Immunitet (33.100.20) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-3:2007

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon (ISO 11451-3:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 3: On-board transmitter simulation (ISO 11451-3:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61395

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-07-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 11451-3

Ersätts av: SS-ISO 11451-3:2015