Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10675-1:2021

Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar (ISO 10675-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10675-1:2021

Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar (ISO 10675-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel,
nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels can
be applied to other types of welds (such as fillet welds, etc.) or materials.
The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or
codes. This document assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with
ISO 17636-1 for RT-F (F = film) or ISO 17636-2 for RT-S (S = radioscopy) and RT-D (D = digital detectors).

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10675-1:2021

Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar (ISO 10675-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Std Material

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2021)

Artikelnummer: STD-80033064

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-12-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 10675-1:2017