Paket

Svetsstandard SIS HB 531 + SIS guide 8 Svetsbeteckningar E-bok + PDF

Köp detta paket

Paket: Svetsstandard SIS HB 531 + SIS guide 8 Svetsbeteckningar E-bok + PDF

standard ikon pdf 1 st Svetsbeteckningar (lathund, A4-blad)

1 st Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och...

Paketpris: (249,60 EUR) 2 795 SEK

Normalpris: (275,50 EUR) 3 085 SEK

Du sparar: (25,90 EUR) 290 SEK

Denna handbok för svetsning innehåller standarder som används vid konstruktion, beredning och kvalitetsstyrning av svetsade konstruktioner och produkter. Handboken omfattar standarder som gällde den 1 januari 2022. Standarderna har utarbetats inom ISO/TC 44 Svetsning och via CEN/TC 121 godkänts som Europastandard. Standarder inom svetsområdet finns också i SIS handbok 530,
Svetsstandard – Personal och procedurer och i SIS handbok 534, Svetsstandard Aluminium – Personal, procedurer och kvalitet. Sedan föregående utgåva som publicerades 2018, har nya utgåvor av SS-EN ISO 3834-1, -2, -3, -4, -5
Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material publicerats under 2021 och ingår i handboken.
SS-EN ISO 9013:2017 Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser (ISO 9013:2017) och EN ISO 10042:2018 Svetsning - Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringar - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 10042:2018) återges i engelsk version då svenska versioner inte är tillgängliga.

 

Guiden Svetsbeteckningar är ett praktiskt hjälpmedel för det dagliga arbetet med svetsbeteckningar. Här visas en sammanfattning av principerna enligt system A i SS-EN 2553:2019. Samtliga grundsymboler och tilläggsbeteckningar finns illustrerade. Denna guide är i grundutförande en dubbelsidig A4 men finns tillgänglig i flera olika utföranden inklusive inplastad.


Paketet innehåller

Ämnesområden

Svetsning och lödning (25.160)


Köp detta paket

Paket: Svetsstandard SIS HB 531 + SIS guide 8 Svetsbeteckningar E-bok + PDF

standard ikon pdf 1 st Svetsbeteckningar (lathund, A4-blad)

1 st Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och...

Paketpris: (249,60 EUR) 2 795 SEK

Normalpris: (275,50 EUR) 3 085 SEK

Du sparar: (25,90 EUR) 290 SEK