Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A.
Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll.
Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8.
Provning skall utföras enligt denna standard. Ytterligare provning kan krävas av tillämpningsstandarder.
Denna standard avser bågsvetsning av titan, titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar i alla produktformer.
Bågsvetsning täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063:
131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning;
141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning;
15 – plasmasvetsning
Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys (ISO 15614-5:2004)

Artikelnummer: STD-37512

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 53