Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll.
Denna standard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A.
Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8.
Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt och gjutet aluminium och dess legeringar. I denna standard betyder termen aluminium aluminium och aluminiumlegeringar.
Denna standard gäller inte för färdigsvetsning av aluminiumgjutgods som behandlas av prEN ISO 15614-4.
Bågsvetsning av aluminium täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063:
— 131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning;
— 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning;
— 15 – Plasmasvetsning
ANM. Speciella driftsförhållanden, material eller tillverkningsförhållanden kan kräva mer omfattande provning än som anges i denna standard (se 7.1)
Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)

Artikelnummer: STD-40221

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 71

Ersätter: SS-EN 288-4