Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-11

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-11

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger hur ett svetsdatablad för elektronstråle- eller lasersvetsning kvalificeras genom svetsprocedurprovning.
Denna standard är en del i en serie av standarder. Detaljer om denna serie ges i prEN ISO 15607, bilaga A.
Den anger villkoren för provning för kvalificering av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av en kvalificerad svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8.
Provning skall utföras enligt denna standard tillsammans med ytterligare provning när detta anges.
Denna standard avser metalliska material, oberoende av delarnas form, deras tjocklekar, framställningssätt (valsning, smide, gjutning, sintring osv) och deras värmebehandling. Den omfattar obegränsat tillverkning av nya delar och reparationsarbeten.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-11

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002)

Artikelnummer: STD-33374

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-13

Antal sidor: 57