Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14918

Termisk sprutning - Prövning av operatörer för termisk sprutning (ISO 14918:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14918:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14918

Termisk sprutning - Prövning av operatörer för termisk sprutning (ISO 14918:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger instruktioner för hur termiska sprutare skall prövas för godkännande. Den definierar väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännande, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intyg för prövning av termiska sprutare.
Under prövningen bör det begäras, att den termiska sprutaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap om de metoder för termisk sprutning, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A.
Denna standard skall användas då prövning av den termiske sprutaren fordras av standarden, köparen, kontrollerande myndigheter eller andra organisationer.
De metoder för termisk sprutning som berörs i denna standard omfattar de sprutmetoder som betecknas som manuella eller mekaniserade.
Beroende på den variation och specialisering av automatiska system för termisk sprutning där den termiske sprutaren saknar direkt inverkan på sprutprocessen, är denna standard inte tillämplig under dessa förhållanden.
Intyget över prövning av termisk sprutare utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Ytbehandling (25.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14918

Termisk sprutning - Prövning av operatörer för termisk sprutning (ISO 14918:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel: Thermal spraying - Approval testing of thermal sprayers (ISO 14918:1998)

Artikelnummer: STD-24922

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-30

Antal sidor: 47

Ersätts av: SS-EN ISO 14918:2018