Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14554-2

Kvalitetskrav för svetsning - Motståndssvetsning av metalliska material - Del 2: Enkla kvalitetskrav (ISO 14554-2:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14554-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14554-2

Kvalitetskrav för svetsning - Motståndssvetsning av metalliska material - Del 2: Enkla kvalitetskrav (ISO 14554-2:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard har utarbetats så att: - den är oberoende av den typ av svetsad konstruktion som skall tillverkas; - den anger kvalitetskrav för svetsning både i verkstäder och på montageplatser; - den ger riktlinjer för att beskriva en tillverkares förmåga att framställa svetsade konstruktioner som uppfyller givna krav - den kan också användas som grundval för att utvärdera en tillverkares förmåga för svetsning. Standarden är tillämplig då en tillverkares eller underleverantörs förmåga att framställa svetsade konstruktioner som uppfyller givna kvalitetskrav skall beskrivas i ett eller flera av följande dokument: - ett kontrakt mellan berörda parter; - en tillämpningsstandard; - en myndighetsföreskrift.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14554-2

Kvalitetskrav för svetsning - Motståndssvetsning av metalliska material - Del 2: Enkla kvalitetskrav (ISO 14554-2:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554-2:2000)

Artikelnummer: STD-29102

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-27

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 14554-2:2013