Standard Svensk standard · SS-EN 1011-1

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning (inklusive tillägg A1:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009 Tillägg: SS-EN 1011-1/A1 , SS-EN 1011-1/A2:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1011-1

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning (inklusive tillägg A1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 823 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 823 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger allmänna riktlinjer för smältsvetsning av metalliska material i alla produktformer (t. ex. gjutna, valsade, extruderade, smidda). De metoder och tekniker som denna del av EN 1011 hänvisar till är inte alla tillämpliga på alla material. Ytterligare information berörande specifika material ges i tillämpliga delar av standarden.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1011-1

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning (inklusive tillägg A1:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 823 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 823 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding (includes amendment A1:2002)

Artikelnummer: STD-23325

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-14

Antal sidor: 29

Ersätter: SS 64001 , SS 64025

Ersätts av: SS-EN 1011-1:2009 , SS-EN 1011-1:2009