Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-12:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning (ISO 15614-12:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-12:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning (ISO 15614-12:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the tests which can be used for qualification of welding procedure specifications for spot, seam, and projection welding processes.
NOTE The procedures are written for embossed projection welding. They can be adapted for solid projections as well, e.g. nut welding, stud welding. cross wire welding.
This document defines the conditions for carrying out tests and the limits of validity of a qualified welding procedure for all practical welding operations covered by this document.
It covers the following resistance welding processes, as defined in ISO 4063:
— 21 – resistance spot welding;
— 211 – indirect spot welding;
— 212 – direct spot welding;
— 22 – resistance seam welding;
— 221 – lap seam welding;
— 222 – mash seam welding;
— 223 – Prep-lap seam welding;
— 224 – Wire seam welding;
— 225 – foil butt-seam welding;
— 226 – seam welding with strip;
— 23 – projection welding;
— 231 – indirect projection welding;
— 232 – direct projection welding.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-12:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning (ISO 15614-12:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12:2021)

Artikelnummer: STD-80032075

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-11-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15614-12:2014