Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Del 1 av ISO 6520 definierar namn och ger beteckningar på de fel som kan uppkomma vid svetsning. Den ger grunden för en exakt klassificering och beskrivning av svetsars diskontinuiteter och formavvikelser vid kravsättning eller kontroll. Namnen anges på svenska, engelska, tyska och franska. För att undvika varje förväxling kompletteras erforderliga förklaringar med illustrationer . Standarden används av de som kravsätter en svets och av de som kontrollerar den.

Omfattning
Den här delen av ISO 6520 utgör grunden för en exakt klassificering och beskrivning av svetsars diskontinuiteter och formavvikelser.För att undvika varje förväxling definieras de olika typerna av diskontinuiteter och formavvikelser med erforderliga förklaringar och illustrationer.Metallurgiska diskontinuiteter är inte medtagna.Ett annat system för beteckning av diskontinuiteter och formavvikelser är möjligt, enligt ISO/TS 17845. I bilaga B anges överensstämmelsen mellan den befintliga klassifikationen av diskontinuiteter och formavvikelser enligt ISO 6520-1 och beteckningssystemet enligt ISO/TS 17845.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1:2007

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Tyska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)

Artikelnummer: STD-61541

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-07-11

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN ISO 6520-1