Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4136:2012

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Dragprovning i tvärriktning (ISO 4136:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4136:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4136:2012

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Dragprovning i tvärriktning (ISO 4136:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger storlek och mått på provstavar och hur dragprovning i tvärriktningen skall utföras för att bestämma draghållfasthet och brottställe i ett svetsat stumförband. Standarden är tillämplig på metalliska material i alla formvaror med förband utförda med en smältsvetsmetod.Om annat ej anges under specifika punkter i denna standard, skall de allmänna principerna i ISO 6892-1 och ISO 6892-2 tillämpas.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4136:2012

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Dragprovning i tvärriktning (ISO 4136:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO 4136:2012)

Artikelnummer: STD-88763

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-13

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 4136:2012

Ersätter: SS-EN ISO 4136:2011 , SS-EN ISO 4136:2011

Ersätts av: SS-EN ISO 4136:2022